¡Nos ponemos al día!

[:ca]Aquests sis mesos de pandèmia Videolab ha treballat per seguir oferint els seus serveis a professionals i particulars. Des del mes de maig que vam tornar a atendre-us de manera presencial i adaptant les nostres instal·lacions a les noves mesures d’higiene i seguretat.

L’atenció individualitzada sempre ha estat una prioritat a Videolab. Per això, recomanem que truqueu abans de venir i us podrem atendre de la manera més segura i personalitzada possible.

Tots els nostres serveis, inclòs l’edició de vídeo presencial, han estat restablerts. Tot i això, i com sempre, per poder venir cal demanar citar prèvia amb el nostre tècnic d’edició per via telefònica al 93 200 54 00 o bé per email a info@videolab.es.

A Videolab disposem de mampares de separació a la recepció entre clients i treballadors i respectem els dos metres de separació interpersonal. A més, a les nostres instal·lacions trobareu gel hidroalcohòlic a la vostra disposició per fer-lo servir quan sigui necessari. Cal recordar que l’ús de mascareta és obligatori i els nostres treballadors sempre la faran servir per atendre-us.

Sabem que són temps difícils, per això a Videolab seguim treballant per fer que totes les vostres feines, projectes, records…, no es perdin i puguin perdurar. Tot el vostre material el tractem de manera única, utilitzant guants o gel desinfectant i sempre amb bosses individualitzades.

L’equip de professionals de Videolab segueix en constant evolució per a donar forma a projectes de la màxima qualitat i que compleixin amb els requisits i necessitats dels usuaris. Esperem que ens torneu a visitar i descobriu la nova recepció!

Desitjant que estigueu bé.[:es]En estos seis meses de pandemia Videolab ha trabajado para seguir ofreciendo sus servicios a profesionales y particulares. Desde el mes de mayo os volvimos a atender de manera presencial y adaptando nuestras instalaciones a las nuevas medidas de higiene y seguridad.

La atención individualizada siempre ha sido una prioridad en Videolab. Por eso, recomendamos que llaméis antes de venir y os podremos atender de la manera más segura y personalizada posible.

Todos nuestros servicios, incluido la edición de vídeo presencial, han sido restablecidos. Aunque, y como siempre, para poder venir hay que pedir citar previa con nuestro técnico de edición por vía telefónica al 93 200 54 00 o bien por email a info@videolab.es.

En Videolab disponemos de mamparas de separación en la recepción entre clientes y trabajadores y respetamos los dos metros de separación interpersonal. Además, en nuestras instalaciones encontraréis gel hidroalcohólico a vuestra disposición para usarlo cuando sea necesario. Hay que recordar que el uso de mascarilla es obligatorio y nuestros trabajadores siempre la usarán para atenderos.

Sabemos que son tiempos difíciles, por eso en Videolab seguimos trabajando para hacer que todos vuestros trabajos, proyectos, recuerdos…, no se pierdan y puedan perdurar. Todo vuestro material lo tratamos de manera única, utilizando guantes o gel desinfectante y siempre con bolsas individualizadas.

El equipo de profesionales de Videolab sigue en constante evolución para dar forma a proyectos de la máxima calidad y que cumplan con los requisitos y necesidades de los usuarios. Esperamos que nos volváis a visitar y ¡descubráis la nueva recepción!

Deseando que todos estéis bien.[:]

Últims Post