Traduccions

Transcrivim i traduïm els teus vídeos, presentacions i produccions. Ho podem fer directament amb el vídeo (transcripció + traducció) o bé efectuant la traducció a partir d’un guió escrit.

Donada la importància d’una bona traducció, a Videolab treballem amb traductors professionals que tradueixen a la seva llengua materna. Totes les nostres traduccions passen per un procés de doble revisió per garantir l’èxit del treball final.

Arribem a tothom

Traducció de tots els idiomes a tots els idiomes: Castellà, Català, Anglès, Francès, Euskera, Gallec, Alemany, Italià, Rus, Àrab, Xinès, Japonès, etc.

Transcrivim i traduïm els teus projectes