DigitaliTzació de diapositivEs I negatiUS

En el nostre laboratori treballem amb l’escàner Kodak HR 500 Plus d’alta qualitat, per a l’escanejat i la digitalització de diapositives i negatius. L’escàner digitalitza qualsevol mena de format fins al 6×9 cm i és, sens dubte, el millor del mercat per la seva productivitat i qualitat. A més la seva tecnologia fa que sigui molt ràpid i eficaç.

Després de l’escanejat es realitza manualment una recuperació de color i contrast, en la mesura que sigui possible, obtenint unes imatges d’alta qualitat i en bones condicions.

Les teves imatges quedaran inalterables en el temps i, fins i tot, milloraran després de la digitalització. Podràs accedir a elles de manera ràpida com si fossin d’una càmera digital.