DIGITALITZACIó DE CINTES

Videolab som especialistes en la digitalització de tota mena de formats de vídeo analògic. Convertim formats originals com VHS, VHS-C, MINIDV, HI8 – DIGITAL8, HDV o Betamax per a passar a arxiu digital en un USB o disc dur. Podem millorar la qualitat de les imatges originals i recuperar cintes de vídeo danyades, deteriorades o trencades.

El sistema de digitalització és ràpid, eficient i de qualitat. Al digitalitzar les teves cintes antigues podràs continuar gaudint d’elles amb els mitjans i reproductors actuals com el mòbil o l’ordinador i, a més, reduir l’espai on les conserves. Els formats actuals són una bona opció per a alliberar emmagatzematge físic.

FORMATS ORIGINALS

VHS
VHS-C
MINIDV
HI8 – DIGITAL8
HDV
BETAMAX