VIDEOLABSTREAM! REVOLUCIONARIA PLATAFORMA!!!
0 (0)

videolabstream

videolabstreamVIDEOLAB, presenta la INNOVADORA plataforma VIDEOLABSTREAM per a intercanvi de continguts, canvis de formats, transcodificacions entre PRODUCTORES, DISTRIBUÏDORES, TELEVISIONS, AGÈNCIES DE PUBLICITAT, AGÈNCIES DE NOTÍCIES i CENTRALS DE MITJANS.

VIDEOLABSTREAM  és un procés econòmic i ràpid, que permet eliminar els alts costos d’enllaços satel·litaris i terrestres, i/o les despeses de maneig de discos durs i enviament tradicionals. El contingut arriba al seu destinatari directament en el seu propi format de treball brocadast (HD/SD) tant per a edició com per a emissió. HEM TREBALLAT MOLT DE VALENT PER OFERIR-TE EL MILLOR DEL MERCAT Al MILLOR PREU.

VIDEOLAB, especialistes en DCP, AUTORIES de DVD i BLU-RAY, SUBTITULATS, CÒPIES D’EMISSIÓ, CANVIS DE SISTEMA i FORMATS, DIGITALITZACIONS, RODATGES, EDICIONS, SONORITZACIONS. Podem realitzar qualsevol projecte AUDIOVISUAL.

videolabstreamVIDEOLAB, presenta la INNOVADORA plataforma VIDEOLABSTREAM para intercambio de contenidos, cambios de formatos, transcodificaciones entre PRODUCTORAS, DISTRIBUIDORAS, TELEVISIONES, AGENCIAS DE PUBLICIDAD, AGENCIAS DE NOTICIAS y CENTRALES DE MEDIOS.

VIDEOLABSTREAM  es un  proceso económico y rápido, que permite eliminar los altos costos de enlaces satelitales y terrestres, y/o los gastos de manejo de discos duros y envío tradicionales. El contenido llega a su destinatario directamente en su propio formato de trabajo brocadast (HD/SD) tanto para edición como para emisión. HEMOS TRABAJADO MUY DURO PARA OFRECERTE LO MEJOR DEL MERCADO AL MEJOR PRECIO.

VIDEOLAB, especialistas en DCP,  AUTORIAS de DVD y BLU-RAY, SUBTITULADOS, COPIAS DE EMISIÓN, CAMBIOS DE SISTEMA y FORMATOS, DIGITALIZACIONES, RODAJES, EDICIONES, SONORIZACIONES. Podemos realizar cualquier proyecto AUDIOVISUAL.

videolabstreamVIDEOLAB presents the INNOVATIVE VIDEOLABSTREAM platform for exchange of content, format changes, transcoding between PRODUCERS, DISTRIBUTORS, TELEVISION, ADVERTISING AGENCIES, NEWS AGENCIES and MEDIA CENTRAL.

VIDEOLABSTREAM is an inexpensive and quick process, which eliminates the high costs of satellite and terrestrial links, and / or expenditure management and traditional hard drives shipping. The content reaches the recipient directly to their own work format brocadast (HD/SD) for both editing to broadcast. WE HAVE WORKED VERY HARD TO OFFER YOU THE BEST OF THE BEST MARKET PRICE.

VIDEOLAB, especialists DCP, DVD AUTHORING and BLU-RAY, SUBTITLED, COPIES OF ISSUE, and FORMAT CHANGE SYSTEM, DIGITIZATIONS, SHOOTINGS, EDITIONS, VOICINGSWe can make any project AUDIOVISUAL.

¡Haz clic para calificar esta publicación!
[Votos: 0 Media: 0]