VIDEOLAB COLABORA EN LA TRADUCCIÓN Y LOS SUBTITULADOS DE LA 12a EDICIÓN DEL ZOOM FESTIVAL
0 (0)

zoom festival

zoom_festivalL’EDICIÓ se celebrarà del 26 al 30 de novembre a Igualada. Una vegada més, el Teatre Municipal l’Ateneu serà el centre de l’activitat del festival, oferint els actes d’inauguració i clausura, així com les projeccions de la secció oficial.

El Festival Zoom presentarà una secció oficial internacional, com a gran novetat. El volum de producció en el format d’un únic capítol, la tvmovie, ha variat significativament en tot el territori espanyol, i especialment, a Catalunya. Tot i així, les televisions hi segueixen apostant produint pel·lícules de gran qualitat que es podran seguir veient a la gran pantalla del festival, juntament, i per primera vegada, amb tvmovies d’Amèrica Llatina o Àsia.

zoom_festivalLa EDICIÓN se celebrará del 26 al 30 de noviembre en Igualada. Una vez más, el Teatro Municipal Ateneu será el centro de la actividad del festival, ofreciendo los actos de inauguración y clausura, así como las proyecciones de la sección oficial.

El Festival Zoom presentará una sección oficial internacional, como gran novedad. El volumen de producción en el formato de un único capítulo, la tvmovie, ha variado significativamente en todo el territorio español, y especialmente, en Cataluña. Aún así, las televisiones siguen apostando produciendo películas de gran calidad que se podrán seguir viendo en la gran pantalla del festival, juntamente, y por primera vez, con tvmovies de América Latina o Asia.

zoom_festivalEDITION will be held from 26 to 30 November in Igualada. Again, the Ateneu Municipal Theatre will be the center of activity of the festival, featuring acts of opening and closing, as well as projections of the official section.

The Festival Zoom submit an official international section as big news. The volume of production in the form of a single chapter, tvmovie has varied significantly throughout the Spanish territory, and especially in Catalonia. Still, broadcasters are betting producing quality films that can keep watching on the big screen in the festival, together, for the first time with TV movies from Latin America or Asia.

¡Haz clic para calificar esta publicación!
[Votos: 0 Media: 0]