VIDEOLAB COLABORA EN EL TRAILER DOCUMENTAL CANÇONS D´AMOR I ANARQUIA DIRIGIDO POR CARLOS BENPAR
0 (0)

CARTEL25oct

CARTEL25oct.psdA través dels concerts celebrats a Barcelona i San Remo es repassen cronològicament, amb introduccions audiovisuals, 18 esdeveniments de la història de l’anarquisme internacional, tenint cada fet històric una cançó que ho immortalitza. Videolab ha realitzat les còpies per al documental i ha participat en la postproducció.

A través de los conciertos celebrados en Barcelona y San Remo se repasan cronológicamente, con introducciones audiovisuales, 18 acontecimientos de la historia del anarquismo internacional, teniendo cada hecho histórico una canción que lo inmortaliza. Videolab ha realizado las copias para el documental y ha participado en la posproducción.

CARTEL25oct.psdThrough concerts in Barcelona and San Remo are reviewed chronologically, with audiovisual introductions, 18 events in the history of international anarchism, each historical fact a song that immortalizes. Videolab has made copies for the documentary and participated in post-production.

¡Haz clic para calificar esta publicación!
[Votos: 0 Media: 0]