VIDEOLAB & CINTEX EN EL SALÓN INTERNACIONAL DE BROADCAST IT AUDIO Y MEDIA
0 (0)

BITAM 2014

BITAM 201426, 27 i 28 DE NOVEMBRE 2014, MADRID

BITAM és innovació, experiència, networking, coneixement. Un punt de trobada essencial, una autèntica plataforma de negoci. I nosaltres hi serem, a l’estand 26!!

BITAM, Broadcast, IT, Àudio, Mèdia és el punt de trobada del sector per estimular la innovació, l’intercanvi de coneixement, networking i negoci amb un plantejament nou, obert i plural.

BITAM té l’objectiu de generar un fòrum de revitalització dels sectors Broadcast, IT, Àudio i Mèdia contribuint a reforçar el teixit empresarial i emprenedor.

Què és BITAM

És l’espai ideal pel networking, trobada entre professionals i una oportunitat excepcional per conèixer un complet aparador de novetats en matèria de Broadcast, IT, Àudio, Mèdia, així com els més importants avanços tecnològics de l’any en els dits sectors.

Un esdeveniment que gira entorn de la cita dels principals experts del sector amb conferències, taules rodones i jornades tècniques així com una àmplia oferta comercial nacional i internacional a través de l’àrea d’exposició.

BITAM 201426, 27 y 28 DE NOVIEMBRE 2014, MADRID

BITAM es innovación, experiencia, networking, conocimiento. Un punto de encuentro esencial, una auténtica plataforma de negocio. ¡¡Y nosotros estaremos allí, stand 26!!

BITAM, Broadcast, IT, Audio, Media es el punto de encuentro del sector para estimular la innovación, el intercambio de conocimiento, networking y negocio con un planteamiento novedoso, abierto y plural.

BITAM tiene el objetivo de generar un foro de revitalización de los sectores Broadcast, IT, Audio y Media contribuyendo a reforzar el tejido empresarial y emprendedor.

Qué es BITAM

Es el espacio ideal para el networking, encuentro entre profesionales y una oportunidad excepcional para conocer un completo escaparate de novedades en materia de Broadcast, IT, Audio, Media, así como los más importantes avances tecnológicos del año en dichos sectores.

Un evento que gira en torno a la cita de los principales expertos del sector con conferencias, mesas redondas y jornadas técnicas así como una amplísima oferta comercial nacional e internacional a través del área de exposición.

BITAM 201426, 27, 28 NOVEMBER 2014, MADRID

BITAM is innovation, experience, networking, knowledge. An essential meeting point, an authentic business platform. And we will be there, stand 26!!

BITAM, Broadcast, IT, Audio, Media is the meeting point of the sector to stimulate innovation, knowledge sharing, networking and business with a new approach, open and plural.

BITAM aims to create a forum for revitalizing Broadcast sectors, IT, Media Audio and helping to strengthen the business and enterprising.

What is BITAM

It is the ideal space for networking, meeting professionals and an exceptional opportunity to meet a complete showcase of developments in Broadcast, IT, Audio, Media, and the most important technological advances of the year in these sectors.

An event that revolves around the appointment of leading industry experts with lectures, panel discussions and technical sessions and an extensive national and international commercial offer through the exhibition area.

¡Haz clic para calificar esta publicación!
[Votos: 0 Media: 0]