OVNI
0 (0)

Videolab amb la cultura! Un any més Videolab s’acosta al OVNI aquest any titulat ‘OBLIT’  Els Arxius de l’Observatori tenen un caràcter intencional i temàtic: facilitar una crítica de la cultura contemporània, utilitzant diferents estratègies com el vídeo art, el documental independent o l’arqueologia dels mass media. La convocatòria és temàticament oberta, dins del camps de documental independent, vídeo art, arqueologia mediatica. Inclou també la recepció de documents sense editar, de fons d’arxius i material trobat o recuperat.

¡Videolab con la cultura! Un año más Videolab se acerca al OVNI este año titulado ‘OBLIT’.
Los Archivos del Observatorio tienen un carácter intencional y temático: facilitar una crítica de la cultura contemporánea, utilizando diferentes estrategias como el vídeo arte, el documental independiente o la arqueología de los mass media.
La convocatoria es temáticamente abierta, dentro de las áreas de documental independiente, vídeo arte, arqueología mediática… Incluye también la recepción de documentos sin editar, de fondos de archivos y de material encontrado o recuperado.

Videolab amb la cultura! Un any més Videolab s’acosta al OVNI aquest any titulat ‘OBLIT’  Els Arxius de l’Observatori tenen un caràcter intencional i temàtic: facilitar una crítica de la cultura contemporània, utilitzant diferents estratègies com el vídeo art, el documental independent o l’arqueologia dels mass media. La convocatòria és temàticament oberta, dins del camps de documental independent, vídeo art, arqueologia mediatica. Inclou també la recepció de documents sense editar, de fons d’arxius i material trobat o recuperat.

¡Haz clic para calificar esta publicación!
[Votos: 0 Media: 0]