FINALIZACIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE BROADCAST IT – BITAM 2014
0 (0)

SALO BROADCAST BITAM 2014

IMG_4573La setmana passada va finalitzar el Saló Internacional de Broadcast IT, més conegut pel seu acrònim BITAM SHOW, que es va celebrar a Madrid entre el 26 i 28 de novembre.

El nostre equip de Videolab & Cintex hi va participar, durant els tres dies que va durar l’esdeveniment, amb la intenció de donar a conèixer els nous productes que oferim:

Per part de CINTEX, distribuïdor Oficial d’AJA, presentem la nova càmera de cinema 4K, CION, que va despertar un gran interès per part dels assistents al saló, i de la qual vam oferir demostracions de funcionament.

També vàrem oferir una realització en directe de Blackmagic, composta per: Teranex 2D, Atem 1, Atem Camera Conerter i Studio Converter, Smart View Duo, Smart View HD, Audio Monitor, HyperDeck Studio Pro 2, que va generar bastant expectació. Així com diferents solucions en cablejat de Fibra Òptica.

Bitam 2014 VideolabA més, vàrem presentar totes les novetats d’emmagatzematge en Thunderbolt2 de LACIE i els sistemes d’emmagatzematge NAS OS 4 de SEAGATE.

A VIDEOLAB vam donar a conèixer, amb molt d’èxit, la innovadora plataforma de Videolabstream, una eina indispensable per intercanviar contingut de gran qualitat, al mateix temps que permet realitzar canvis de formats, transcodificacions, i editar des de qualsevol ordinador i des de qualsevol part del món. Aquesta plataforma va interessar a un ampli públic, entre els quals hi havia productores, distribuïdores, televisions, agències de publicitat, agències de notícies, centrals de mitjans, etc. que desitgen, abans de res, la màxima qualitat al millor preu. A més, amb Videolabstream no existeixen costos d’enllaços satel·litaris ni terrestres, ni despeses de maneig de discos durs, ni d’enviament tradicionals. El contingut arriba al seu destinatari directament en el seu propi format de treball broadcast (HD/SD) tant per a edició com per a emissió.

Videolab, homologada per les majors, és capdavantera en DCP; autorias de DVD i BLU-RAY; subtitulats; còpies d’emissió; canvis de sistema i formats; digitalitzacions; rodatges; edicions; sonoritzacions, etc., per la qual cosa vam estar molt sol·licitats pels visitants del BITAM per obtenir informació de tots els nostres serveis.

De part de CINTEX & VIDEOLAB volem donar les gràcies als organitzadors del Bitam Show, per l’assessorament rebut a l’esdeveniment. Volem donar les gràcies també a tots els que vau venir al nostre estand per informar-vos, i sobretot, volem donar-vos les gràcies a tots els que confieu en nosaltres dia rere dia, i confiem a seguir oferint-vos el millor.

POSTER VIDEOLABbaja5POSTER CINTEX - Lacie & AJAPOSTER CINTEX - Lacie & AJAPOSTER CINTEX - Lacie & AJA

IMG_4573La semana pasada finalizó el Salón Internacional de Broadcast IT, más conocido por su acrónimo BITAM SHOW, que se celebró en Madrid entre el 26 y 28 de noviembre.

Nuestro equipo de Videolab & Cintex estuvo allí, durante los tres días que duró el evento, con la intención de dar a conocer  los nuevos productos que ofrecemos:

Por parte de CINTEX, distribuidor Oficial de AJA, presentamos la nueva cámara de cine 4K, CION, que despertó un gran interés por parte de los asistentes al salón, y de la cual ofrecimos demostraciones de funcionamiento.

También ofrecimos una realización en directo de Blackmagic, compuesta por: Teranex 2D, Atem 1, Atem Camera Conerter y Studio Converter, Smart View Duo, Smart View HD, Audio Monitor, HyperDeck Studio Pro 2, que generó bastante expectación. Así como distintas soluciones en cableado de Fibra Óptica.

Bitam 2014 VideolabAdemás, presentamos todas las novedades de almacenamiento en Thunderbolt2 de LACIE y los sistemas de almacenamiento NAS OS 4 de SEAGATE.

En VIDEOLAB dimos a conocer, con mucho éxito, la innovadora plataforma de Videolabstream, una herramienta indispensable para intercambiar contenido de gran calidad, al mismo tiempo que permite realizar cambios de formatos, transcodificaciones, y editar desde cualquier ordenador y desde cualquier parte del mundo. Esta plataforma interesó a un amplio público, entre los que se encontraban productoras, distribuidoras, televisiones, agencias de publicidad, agencias de noticias, centrales de medios, etc. que desean, ante todo, la máxima calidad al mejor precio. Además, con Videolabstream no existen costes de enlaces satelitales ni terrestres, ni gastos de manejo de discos duros, ni de envío tradicionales. El contenido llega a su destinatario directamente en su propio formato de trabajo broadcast (HD/SD) tanto para edición como para emisión.

Videolab, homologada por las majors, es puntera en DCP; autorias de DVD y BLU-RAY; subtitulados; copias de emisión; cambios de sistema y formatos; digitalizaciones; rodajes; ediciones; sonorizaciones, etc., por lo que estuvimos muy solicitados por los visitantes del BITAM pDara obtener información de todos nuestros servicios.

De parte de CINTEX & VIDEOLAB queremos dar las gracias a los organizadores del Bitam Show, por el asesoramiento recibido en el evento. Queremos dar las gracias también a todos los que vinisteis a nuestro stand para informaros, y sobre todo, queremos daros las gracias a todos los que confiáis en nosotros día tras día, y confiamos en seguir ofreciéndoos lo mejor.

POSTER VIDEOLABbaja5POSTER CINTEX - Lacie & AJAPOSTER CINTEX - Lacie & AJAPOSTER CINTEX - Lacie & AJA

IMG_4573Last week ended Broadcast IT International Exhibition, better known by its acronym BITAM SHOW, held in Madrid from 26 to 28 November.

Our team of Videolab & Cintex was there, during the three days of the event, with the intention of publicizing the new products we offer:

By CINTEX, Official distributor of AJA, we present the new film camera 4K CION, which aroused great interest from attendees, and which offered demonstrations of operation.

We also offered an embodiment Blackmagic live, composed of: Teranex 2D, Atem 1, Atem Camera Conerter and Studio Converter, Smart View Duo, Smart View HD, Audio Monitor, HyperDeck Studio Pro 2, which generated enough excitement. As distinct solutions Fiber Optic cabling.

Bitam 2014 VideolabAlso, we present all the latest storage Thunderbolt2 of LACIE and storage systems NAS OS 4 of SEAGATE.

With regard to VIDEOLAB, we presented, with great success, innovative platform Videolabstream, indispensable tool to exchange high-quality content while allowing changes of formats, transcoding, and edit from any computer from anywhere world.

This platform interest to a wide audience, including producers, distributors, televisions, advertising agencies, news agencies, media, etc. They want, above all, the highest quality at the best price. Furthermore, there are no costs Videolabstream satellite or terrestrial links, neither expense management drives or traditional shipping. The content reaches the recipient directly in their own work broadcast format (HD / SD) for both editing to emission.

Videolab, approved by the majors, is a leader in DCP; Authoring DVD and BLU-RAY; subtitled; emission copies; system changes and formats; scans; shooting; editions; reinforcement, etc., so that we were pretty requested by visitors BITAM for information on all our services.

From CINTEX & VIDEOLAB we want to thank the organizers of Bitam Show, by the advice received at the event. We would also like to thank everybody who came at our stand to inform, and above all, we want to thank all those who trust in us day after day, and we hope to continue offering you the best.

POSTER VIDEOLABbaja5POSTER CINTEX - Lacie & AJAPOSTER CINTEX - Lacie & AJAPOSTER CINTEX - Lacie & AJA

¡Haz clic para calificar esta publicación!
[Votos: 0 Media: 0]