CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS MAC
0 (0)

Mercat Audiovisual de catalunya 2015

Aquesta setmana i fins al 15 de maig de 2015 s’obre la convocatòria per als Premis MAC, una convocatòria pública per a la presentació de projectes de programes de televisió i de ràdio, que organitza Granollers Audiovisual i està impulsada per la Xarxa Comunicació Local, TV3 i Catalunya Ràdio.

L’objectiu és fomentar la producció audiovisual que sigui d’interès tant per als mitjans nacionals com per als locals, i incentivar la col·laboració entre productores independents, televisions locals i TV3.

Consistirà en un procés de selecció de projectes audiovisuals on creadors i productors puguin presentar les seves propostes, les quals seran valorades per la direcció de programes de TVC i La Xarxa i seran considerades per ser produïdes i emeses en les seves respectives antenes.
Podeu obtenir més informació en:

http://www.audiovisualmac.cat/ca/premis_mac/programes_televisio/bases

Esta semana y hasta el 15 de mayo de 2015 se abre la convocatoria para los Premios MAC, una convocatoria pública para la presentación de proyectos de programas de televisión y de radio, que organiza Granollers Audiovisual y está impulsada por La Xarxa Comunicació Local, TV3 y Catalunya Ràdio.
El objetivo es fomentar la producción audiovisual que sea de interés tanto para los medios nacionales como para los locales, e incentivar la colaboración entre productoras independientes, televisiones locales y TV3.
Consistirá en un proceso de selección de proyectos audiovisuales donde creadores y productores puedan presentar sus propuestas, las cuales serán valoradas por la dirección de programas de TVC y La Xarxa y serán consideradas para ser producidas y emitidas en sus respectivas antenas.
Podéis obtener más información en:

http://www.audiovisualmac.cat/ca/premis_mac/programes_televisio/bases

This week until May 15, 2015 begins the convening for MAC Awards, a public call for projects of television and radio, which organizes Granollers Audiovisual and driven by The Network Comunicació Local, TV3 and Catalunya Radio.

The aim is to promote audiovisual production that is of interest to both the national media and locals, and encourage collaboration between independent producers, local TV and TV3.

Consist of a selection process of audiovisual projects where creators and producers to submit their proposals, which will be assessed by the management of programs TVC and La Xarxa and will be considered to be produced and issued in their respective antennas.
You can learn more at:

http://www.audiovisualmac.cat/ca/premis_mac/programes_televisio/bases

¡Haz clic para calificar esta publicación!
[Votos: 0 Media: 0]