CONVERSIÓN DE 2D A 3D
0 (0)

A Videolab FEM CONVERSIONS DE 2D A 3D
Permet passar qualsevol imatge de vídeo en HD a 3D. D’aquesta manera pots aprofitar en les produccions de 3D, imatges antigues de 2D per a la edició final.

CODIFICACIÓ
A partir de formats d’ull dret i ull esquerre a format SIDE BY SIDE o format TOP / BOTTOM que són els usats en les cadenes de TV. D’aquesta manera es pot gravar en una sola cinta la informació dels dos ulls.

DESCODIFICACIÓ
A partir d’una imatge SIDE BY SIDE o una TOP / BOTTOM separar-la en dos fitxers o en els dos canals d’un HDCAM SR. Això serveix per a cintes que estan preparades per a emissió poder tenir els dos canals separats ull dret i ull esquerre per temes de postproducció.

TRANSCODIFICACIÓ AMB CANVI DE FREQÜÈNCIA
Una aplicació molt interessant és la de conversió de normes en format 3D d’aquesta manera es poden convertir a format europeu qualsevol programa en 3d que provingui de qualsevol part del món. I viceversa.

Conversions de 24 a 25 a 23.98 a 30 a 60 a 59.97 en qualsevol sentit amb un sincronisme perfecte entre els dos ulls.
També podem sincronitzar dos senyals ull der i ull esquerra que provinguin de càmeres que funcionaven sense referència, sincronizándolas perfectament el que és importantíssim per a un bon efecte 3D

CORRECIÓ D’ERRORS DEGUTS AL PARALALAJE DE LES CAMBRES 3D
També podem corregir errors a causa de l’ajust de la distància IAD mitjançant un flip vertical i horitzontal de les imatges originals. Es corregeixen diferències de color entre càmeres o de llum possiblement a causa del les cameres que utilitzen un mirall a causa que per la seva mida no es poden muntar de costat.

També podem invertir una imatge per corregir precisament l’efecte del mirall, ajustar la llum, i corregir al nivell de píxel la coincidència exacta dels dos ulls.

PODEM REALMENT CORREGIR TOTS ELS ERRORS QUE ES PRODUEIXEN EN LA PRESA D’IMATGE

INSERCIÓ DE LOGOS I SUBTITULACIÓ EN 3D
Destaqui el seu logotip separant-ho del fons. Es poden inserir logos que apareguin davant de la imatge per donar un efecte especial en presentacions o produccions de vídeo. També es poden inserir sobre imatges 2D. Subtitulat 3D els subtítols apareixen en un pla diferent al de la imatge.

Links:
VIDEO STREAMING I DCP (Digital Cinema Package)
PDF

En Videolab HACEMOS CONVERSIONES DE 2D A 3D

Permite pasar cualquier imagen de vídeo en HD a 3D. De este modo, en las producciones en 3D puedes aprovechar imágenes antiguas en 2D para la edición final.

CODIFICACIÓN
A partir de formatos de ojo derecho y ojo izquierdo a formato SIDE BY SIDE o formato TOP/BOTTOM que son los usados en las cadenas de TV. De este modo se puede grabar en una sola cinta la información de los dos ojos.

DESCODIFICACIÓN
A partir de una imagen SIDE BY SIDE o una TOP/BOTTOM, separarla en dos ficheros o en los dos canales de un HDCAM SR. Esto sirve para que en cintas que están preparadas para emisión poder tener los dos canales separados ojo derecho y ojo izquierdo por cuestiones de postproducción.

TRANSCODIFICACIÓN CON CAMBIO DE FRECUENCIA
Una aplicación muy interesante es la conversión de normas en formato 3D de este modo se puede convertir a formato europeo cualquier programa en 3D que provenga de cualquier parte del mundo. Y viceversa.

Conversiones de 24 a 25 a 23.98 a 30 a 60 a 59.9, en cualquier sentido, con un sincronismo perfecto entre los dos ojos.

También podemos sincronizar dos señales de ojo derecho y ojo izquierdo, que provengan de cámaras que funcionaban sin referencia, sincronizándolas perfectamente, lo que es importantísimo para un buen efecto 3D

CORRECIÓN DE ERRORES DEBIDOS AL PARALELAJE DE LAS CÁMARAS 3D
También podemos corregir errores debido al ajuste de la distancia IAD mediante un flip vertical y horizontal de las imágenes originales. Se corrigen diferencias de color entre cámaras o de luz, posiblemente debidas a las cámaras que utilizan un espejo, a causa de que por su tamaño no se pueden montar de lado.

También podemos invertir una imagen para corregir el efecto del espejo, ajustar la luz, y corregir a nivel de píxel la coincidencia exacta de los dos ojos.

PODEMOS REALMENTE CORREGIR TODOS LOS ERRORES QUE SE PRODUCEN EN LA TOMA DE IMAGEN

INSERCIÓN DE LOGOS Y SUBTITULACIÓN EN 3D
Destaca tu logotipo separándolo del fondo. Se pueden insertar logos que aparezcan ante la imagen, para dar un efecto especial en presentaciones o producciones de vídeo. Y también se pueden insertar sobre imágenes en 2D. En el caso de subtitulado en 3D, los subtítulos aparecen en un plano diferente al de la imagen.

Links:
VIDEO STREAMING I DCP (Digital Cinema Package)
PDF

A Videolab FEM CONVERSIONS DE 2D A 3D
Permet passar qualsevol imatge de vídeo en HD a 3D. D’aquesta manera pots aprofitar en les produccions de 3D, imatges antigues de 2D per a la edició final.

CODIFICACIÓ
A partir de formats d’ull dret i ull esquerre a format SIDE BY SIDE o format TOP / BOTTOM que són els usats en les cadenes de TV. D’aquesta manera es pot gravar en una sola cinta la informació dels dos ulls.

DESCODIFICACIÓ
A partir d’una imatge SIDE BY SIDE o una TOP / BOTTOM separar-la en dos fitxers o en els dos canals d’un HDCAM SR. Això serveix per a cintes que estan preparades per a emissió poder tenir els dos canals separats ull dret i ull esquerre per temes de postproducció.

TRANSCODIFICACIÓ AMB CANVI DE FREQÜÈNCIA
Una aplicació molt interessant és la de conversió de normes en format 3D d’aquesta manera es poden convertir a format europeu qualsevol programa en 3d que provingui de qualsevol part del món. I viceversa.

Conversions de 24 a 25 a 23.98 a 30 a 60 a 59.97 en qualsevol sentit amb un sincronisme perfecte entre els dos ulls.
També podem sincronitzar dos senyals ull der i ull esquerra que provinguin de càmeres que funcionaven sense referència, sincronizándolas perfectament el que és importantíssim per a un bon efecte 3D

CORRECIÓ D’ERRORS DEGUTS AL PARALALAJE DE LES CAMBRES 3D
També podem corregir errors a causa de l’ajust de la distància IAD mitjançant un flip vertical i horitzontal de les imatges originals. Es corregeixen diferències de color entre càmeres o de llum possiblement a causa del les cameres que utilitzen un mirall a causa que per la seva mida no es poden muntar de costat.

També podem invertir una imatge per corregir precisament l’efecte del mirall, ajustar la llum, i corregir al nivell de píxel la coincidència exacta dels dos ulls.

PODEM REALMENT CORREGIR TOTS ELS ERRORS QUE ES PRODUEIXEN EN LA PRESA D’IMATGE

INSERCIÓ DE LOGOS I SUBTITULACIÓ EN 3D
Destaqui el seu logotip separant-ho del fons. Es poden inserir logos que apareguin davant de la imatge per donar un efecte especial en presentacions o produccions de vídeo. També es poden inserir sobre imatges 2D. Subtitulat 3D els subtítols apareixen en un pla diferent al de la imatge.

Links:
VIDEO STREAMING I DCP (Digital Cinema Package)
PDF

¡Haz clic para calificar esta publicación!
[Votos: 0 Media: 0]